تست ورزش

 
 

تست ورزش

تست ورزش یکی از مهم‌ ترین روش‌ های بررسی بیماری رگ‌ های کرونری قلب است. زمانی که بیمار شروع به ورزش می ‌کند، عضلات نیاز بیشتری به خون رسانی دارند و بنابراین قلب مجبور است تندتر و قوی تر ضربان بزند.

به این ترتیب حین ورزش، خود قلب از همه اعضای بدن فعال تر بوده و نیاز به خون‌ رسانی بیشتری دارد.

در یک قلب سالم رگ‌ های کرونری می ‌توانند جوابگوی این نیاز افزایش یافته باشند، اما زمانی که رگ‌ های کرونری دچار تنگی هستند از عهده ی این کار بر نمی ‌آیند و قلب دچار کمبود خون‌ رسانی و کمبود اکسیژن شده و متعاقب آن دچار درد می‌ شود. در این شرایط تغییراتی در نوار قلبی،فشارخون و ضربان قلبی ایجاد می ‌شود که بیماری را آشکار می‌ سازد. این موضوع اساس به‌ وجود آمدن تست ورزش است.

 

از تست ورزش علاوه بر تشخیص تنگی کرونر، در بیماران تشخیص داده شده نیز برای تعیین سطح فعالیت قابل تحمل بیمار استفاده می شود و همچنین بعد از آنفارکتوس قلبی برای سنجش میزان تحمل قلب به کار می رود.

آماده سازی بیمار برای تست ورزش:
 

- جهت رفاه بیشتر در حین ورزش ، بهتر است لباس و کفشی راحت پوشیده و قبل از انجام آزمایش ، فعالیت فیزیکی شدید انجام نداده باشید.

- همچنین لازم است از ۳ ساعت قبل ناشتا بوده و سیگار نکشید.

- چنانچه مبتلا به دیابت هستید ۱ ساعت ناشتا بودن پس از صرف یک غذای سبک کافی استو نیازی به تغییر مقدار انسولین وجود ندارد

-  بعضی داروهای مداخله‌گر قلبی را که مانع از افزایش فعالیت قلب در حینورزش می‌شوند (مانند پروپرانولول) در فاصله زمانی معین قبل از تست ورزش (تحت نظرپزشک معالج خود) قبلا باید قطع کرده باشید

روش انجام :


ابتدا بیمار توسط پزشک ،پرسشهایی در مورد سابقه بیماری قلبی بعمل آمده و مورد معاینه قلب قرار خواهد گرفت. نبض ، فشارخون و نوار قلب در آغاز و سپس در مراحل بعدی آزمون بطور مکرر اندازه‌گیریو ثبت می‌شوند.

پس از معاینه قلب جهت آزمون ورزش بر روی دستگاه تردمیل قرار خواهد گرفت. ایندستگاه بصورت یک صفحه لاستیکی متحرک و غلطانی است (شبیه چرخ نقاله) که بیمار بر رویآن ایستاده و جهت حفظ تعادل باید بر روی آن راه برود.

هر۳ دقیقه شیب نوار در حد۲ درصد و سرعت حرکت آن حدود ۱٫۲ کیلومتر در ساعت افزایشخواهد یافت. این آزمون را می‌توان با استفاده از دستگاه دوچرخه‌ای نیز انجامداد.

انجام این تست به این صورت است که به فرد الکترودهای مربوط به نوار قلبی را متصلمی‌کنند و از او می‌خواهند که متناسب با سرعت تسمه نقاله یا دوچرخه مخصوص حرکتکند.

ابتدا دستگاه آرام حرکت می‌کند اما بتدریج سرعت می‌گیرد و فرد برای ادامه دادنآزمایش باید روی تسمه نقاله بدود.

بتدریج دستگاه شیب پیدا می‌کند و حالتی ایجاد می‌شود که فرد در حال دویدن ازسربالایی پیدا می‌کند. علائم حیاتی و نوار قلب بیمار در حالتهای مختلف کنترل می‌شودتا تغییرات قطعات و امواج آن در حالت ورزش مشخص شود.
مدتزمان ورزش برای تست

بر اساس سن ، حد معینی از ورزش و حداکثر ضربان قلب کهبیمار باید به آن دست یابد پیش از شروع ورزش برای وی مشخص شده و آزمایش تا آن زمانادامه خواهد یافت.

بهترین و قابل اعتمادترین نتیجه مربوط به زمانی است که به حداکثر فعالیتپیش‌بینی شده بدون بروز تغییر غیر طبیعی در وضعیت بالینی یا نوار قلب نایل شود واین ، حدودا به ۱۲- ۱۰ دقیقه ورزش و کمی شکیبایی نیاز دارد.

در صورتی که طی آزمون ضربان قلب به حدود ۸۵% از حداثر ضربان قلب استاندارد (کهبا فرمول “سن بیمار _ ۲۲۰″ محاسبه می‌شود.) برسد آزمون طبیعی تلقی می‌شود.

معهذا در هر زمان که بیمار واقعا احساس کرد قادر به ادامه ورزش نیست یا چنانچهدچار بعضی علائم بالینی نظیر درد سینه ، تنگی نفس مفرط ، سرگیجه و سردرد شدید شود،یا تغییرات غیر عادی در نوار قلب بروز کند یا فشار خون افت کند، آزمایش قطعمی‌شود.

برخی افراد مسن یا کسانی که دردهای مفصلی و عضلانی دارند از انجام تست ورزشیمعاف هستند و باید اسکن قلب روی آنها انجام گیرد . اسکن رادیوایزوتوپ قلب (تستتالیوم) نسبت به تست ورزش آسانتر و دقیقتر می‌باشد و برخی پزشکان تمایل بیشتری بهانجام آن دارند.

 
جهت انجام تست ورزش توسط دکتر محمد کاظم قویدل در قسمت تماس با ما هماهنگی های لازم را با مطب ایشان انجام دهید

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی