مقاله دکتر محمدکاظم قویدل نشریه نظام پزشکی کرج

لیزر چیست وچه کارایی در بیماریهای قلب وعروق  دارد؟

دکتر محمد کاظم قویدل

 رئیس کمیته لیزر داخلی انجمن پزشکی لیزری ایران

 ودارای گواهینامه دیپلمای لیزر دربیماریهای قلب وعروق

 متخصص قلب وعروق

 

هر روزه در ایران شاهد نو آوری های خاصی دررشته های پزشکی می با شیم ،که یکی ازاین پیشرفتها کاربرد لیزردرزمینه های پزشکی ، ودرمان ، با آن دربیماریهای مختلف ،از جمله بیماریهای قلب وعروق وریسک فاکتورهای آرتریواسکلروز(فشارخون،قندخون،چربی خون) می باشد. تا به حال، کاربرد لیزر، دراکثر بیماریها، با موفقیت های چشمگیری همراه بوده است،که میتوان استفاده از آنرادر سیستم قلب وعروق وعوامل خطر آفرین مربوط به تنگی عروق قلب، را به فال نیک گرفته واثرات مفید آن را قابل توجه دانست .لیزر تراپی  مبحثی بسیار جدید ونوآورانه است،که متخصصان بسیاری را به تفکر وا داشته و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شده است،که در پاره ای از موارد حتی به عنوان یک دست آورد بدیع در استفاده از لیزرمطرح شده است. در طول چند سا ل اخیر که لیزردر کشورما رشد چشمگیری کرده است ،مهمترین منابع  علمی دردسترس متخصصین این زمینه ،مقالات علمی چاپ شده در مجله ها ،ودر نهایت تعدادمحدودی کتب خارجی بوده است .

بشر از اعصار وقرون گذشته،نور را عاملی برای سلامتی خود  می پنداشت واستفاده ازنورسابقه ای طولانی در تاریخ انسان دارد.خورشیدنخستین منبع نورانی بود که بدین منظور از آن بهره گرفته شدوشاید اعتقاد به خورشید به عنوان"الهه نوروسلامتی"در زمانهای قدیم به علت آگاهی انسان از ﺗﺄثیرات مثبت نور در برخی بیماریها بوده است.لیزر وسیله ای است که در آن از یک نور تقویت شده تک موج که قدرت نفوذ واثرات متفاوتی در بدن دارد استفاده می شود.با توجه به فیزیولوژی لیزر می توان متوجه شد که این روش درمان در شاخه های مختلف پزشکی کاربرد داردوهر روزبرتعداد بیماری هایی که از لیزر درمانی استفاده می شود٬اضافه می گردد.

کارایی لیزر را می توان در دوبخش لیزر های جراحی وترمیمی طبقه بندی کرد.در جراحی لیزری٬لیزر به عنوان چاقویی بسیار ظریف وحساس استفاده می شود.مدت استفاده از لیزر به جای چاقوی جراحی بیش از 4 دهه می باشد.در این تکنیک میزان خونریزی٬آلودگی وعفونت بسیار کمتر است وسرعت بهبودی زخم بسیار زیاد می شودوعلاوه بر این جراحی با دقت وسرعت بالاتری صورت می گیرد.در بخش لیزر ترمیمی با اثرات ضد درد٬ضد التهاب وسرعت بخشی  در ترمیم ضایعات وزخم ها یک درمان کاملا بدون عارضه است ودر زیر شاخه های پزشکی به طور عمده در زمینه کاهش درد وترمیم زخم ها استفاده می شود.از مزایای به کارگیری این لیزرترمیمی این است که در برخی موارد از انجام عمل های جراحی جلوگیری کرده وعلاوه بر این زمان بهبودی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد٬اگر به مزایای لیزر درمانی یک نکته دیگر که کاهش مصرف دارو توسط بیماراست را اضافه کنیم متوجه می شویم که دوری از عوارض دارویی نیز از فواید دیگر لیزر درمانی است. لیزر های جراحی ولیزرهای ترمیمی هرکدام جایگاه وکاربرد خود را دارند و امروزه تکنیک های مکمل وتوﺃم این لیزر بیشترین پاسخ درمانی را دارند.فيزيولوژي ليزر هاي کم توان:  تمام موجودات زنده براي ادامه حيات نياز به غذا، هوا و نور دارند و اين تنها شامل گياهان و موجودات فتوسنتز كننده نمی باشد بلكه شامل تمام حيوانا ت نيز ميشود.واكنش نور با بافت حيوانی واكنش ناشناخته اي نيست، ازاين دسته می توان واكنش فوتون های نوری با مولکول ردوپسين را در شبكيه چشم نام برد كه منجر به ايجاد و انتقال ايمپالس عصبیمی شود و در نهايت حس بينايی به وجود مي آيد. از موارد ديگر فعال شدن VITD3در اثر نور يا تبديل بيلی روبين غير محلول در آب به نوع محلول در آب توسط اشعه UV مي باشد. بشر از مدت ها قبل از نوردرمانی يا فتوتراپی در درمان بيماری ها نيز بهره جسته است مانند درمان بيماری های پوستي نظير ويتيليگو، آلوپسی و....پاسخ بيولوژيك بافت حيواني به نور سال ها قبل از ساخت اولينليزر (1960) توسط دكتر الكساندر گورويچ درسال 1923 کشف شد، او متوجه واكنش پذيري و تأثير سلول ها از يكديگر توسط بيوفتون هاي ساطع شده از هسته و بيوپلاسم سلولی گردید. اين بيوفتون ها روند رشد را در سلول تحريك مي كنند. وي اين پديده راPhotobioinductionيا “ القاینوری” حيات نام نهاد.دكتر مستر (جراح) از اولين كسانی بود كه از ليزر براي جراحی استفاده كرد و همراه با كاربرد جراحی آن متوجه اثرات ديگرليزر يعني اثرات فتو بيواينداكشن آن شد و در سال1964 اصطلاح لیزر کم توان را برای اولین بار به کاربرد (اثراتیمانند ترميم سريع زخم، بي‌دردی، سرعت در بهبود حال عمومی و بازگشت كاركرد ارگان های بدن به وضعيت طبيعی بعدازجراحی). درسال 1976 اولين تجربيات كاربرد ضد درد ليزردر کلینیک درد توسط دكترسيمونوويچ متخصص بيهوشی سوئدی، و اثر ترميمی ليزر روي آسيب اعصاب توسط دكتر روچكيند (جراح اعصاب) به چاپ رسيد و پس از آن مطالعاتو تجربيات بيشتری در كاربرد اثر ضد درد و ترميمي ليزردر درمان بيماری های مختلف صورت گرفت.لیزر به معنای تقویت نشر نور برانگیخته می باشد و از حروف اول این کلمات ساخته شده است :

Laser = Light Amplification by the Stimulated Emission of  Radiation

برخی مواد می توانند انرژی تابشی را جذب و سپس آن را به صورت نور تابش کنند هنگامی که این امر در اتم به صورت طبیعی روی می دهد نشر خود به خود نامیده می شود و در واقع آن چه در طبیعت به نام نور می شناسیم حاصل نشر خود به خودی است.ایده اولیه تولید لیزر توسط نابغه قرن آلبرت انیشتین در سال (1928) مطرح شد. او برای اولین بار پرش کوانتومی را مطرح کرد که پایه و اساس شکل گیری لیزر در سال 1958 توسط چارلز تانز (charles townes) گردید.

 

تشعشی که توسط لیزر صورت می گیرد دارای خصوصیات زیر است:

1- تک فامی Mono choromatic 2- همدوسی : Coherency 3 - واگرایی بسیار کم : Low 4- شدت بالا High intensity

 

 

تقسیم بندی لیزرها:

الف) تقسیم بندی بر اساس توان

1- لیزرهای پرتوان یا گرم یا سخت  :  لیزرهایی هستند که با افزایش انرژی جنبشی در بافت و ایجاد حرارت، اثرات درمانی خود را می گذارند. این اثرات شامل نکروز، کربنیزاسیون، تبخیر، کواگولاسیون یا انعقاد و دناتوره شدن پروتئینی می باشند. توان این دسته بالای نیم وات است.

2- لیزرهای با توان متوسط : لیزرهایی بوده که بدون ایجاد حرارت بسیار بالا، اثر درمانی خود را می گذارند و در بافت اثر تحریک نوری ایجاد می کنند. این دسته از لیزرها امروزه در بسیاری از موارد جایگزین لیزرهای کم توان شدند چرا که سرعت اثر درمانی را افزایش و طول زمان درمان را کاهش می دهند. توان این دسته 500-250 میلی وات است.

3- لیزرهای کم توان یا سرد یا نرم  :  لیزرهایی بوده که اثر حرارتی بر روی بافت نمی گذارد و با تحریک نوری بر روی سلول، باعث واکنش های نوری در بافت می شوند که به آن Photobiostimulationمی گویند. توان این لیزرها معمولا" زیر 250 میلی وات می باشد.

ب) تقسیم بندی بر اساسواكنش هاي بافتی

1 واکنش های تخریبی: که اساس کار ليرزهاي پر توان هستند و با توان بالاي 5/0 وات و افزايش انرژي جنبشي در بافت در نتیجه ايجاد اثر حرارتي که حتی به حد 800 درجه سانتی گراد نیز ممکن است برسد باعث دناتوراسيون پروتئين ها، انعقاد، تبخير، كربنيزاسيون و برش مي شوند.اين ليزرها کاربرد در جراحي داشته و به ليزرهاي گرم نيز معروف هستند.

2 واکنش های خنثی: که اساس ليزرهاي تشخيصي هستند؛ در طي اين واكنش ها بافت تغييري نمي يابد اما از ميزان نور رفلكس شده يا نور عبور كرده از بافت براي كارهاي تشخيصی استفاده مي شود مانند لیزر های تشخیصی در دندانپزشکی که برای اندازه گیری ناحیه پوسیدگی دندان به کار می روند.

3 واکنش های فتو شیمیائی: که اساس کارليزرهای كم توان هستند؛ اين دسته از ليزرها خاصيت ايجاد واکنش فتوشيميايی ( photochemical) داشته و بدون ايجاد اثر حرارتی در بافت اثرات خود را مي گذارند.

تاثیر لیزر بر روی عروق و سیرکولاسیون ( گردش خونی)

چگونگی تاثیر لیزر کم توان در درمان بیماری عروق کرونر به طریق سه مکانیسم زیر می باشد.

نئوواسکولاریزاسیون :

تابش لیزر باعث افزایش رگ سازی جدید تا 50 دصد می شود. زایش فاز میتوژن وتقسیم سلولی  فیبروبلاست  ها وبه دنبال آن کلاژن  سازی  واپی تلیزاسیون سریع ،در ایجاد بستر عروق نقش دارد.در مطالعت اخیر نشان داده شده است  که تابش نور قرمز باعث افزایش فاکتورهای رشد اند وتلیال  رگی vegfمیشود.این فاکتورباعث وازودیلاتاسیون  ومهاجرت سلولهای پایه ای شده واز آپوپتوز یا توقف  رشد، ممانعت میکند .نور قرمز نه تنها باعث افزایش این فاکتورها شده بلکه باعث افزایش اثر آن  برروی عروق نیز میشود.این تاثیر پذیری سلولها ی پایه وافزایش مهاجرت وتمایز ،توسط نور مادون قرمز صورت می گیرد.از طرفی نور قرمز و نور مادون قرمز باعث افزایش اثر تحریکی  یا فاکتور آلفا  یک محرک سلول  های  استرومال و پاسخ تحریکی  حاصل از آن  بر روی سلولها تا حد ٣٨٨%،برای نور قرمز و ٤٢٧% برای نور مادون قرمزخواهد شد.

رژنراسیون:

ترمیم لایه آندوتلیال و اپی تلیزاسیون سریع بر ترمیم جدار عروق نقش داشته و باعث اصلاح نفوذ   پذیری عروق می شودند.این تاثیر بر روی عروق لنف نیز وجود دارد. Liven در سال ١٩٨٦ نشان داد که سرعت ترمیم عروق خونی  ولنفی خیلی سریعتر از گروه شاهد انجام می گیرد.ودر ناحیه جراحی شده ، سرعت ترمیم عروق تقریبا دو برابر است .به علت رژنراسیون عروق  لیزر در واسکولاریزه کردن فلاپ ها و گرافت ها  تاثیر بیشتری داشته  و طول عمر فلاپ ها ٥/٢٨% طولانی تر گروه شاهد می شود.در اصلاح جدار عروق ،خروج موادماکرومولکولار نیز کاهش می یابد.

وازودیلاتاسیون :

ناحیه تاثیر لیزر، اسفنکترهای انتهای مویرگها بوده و شدت پاسخ به شدت درگیری اولیه بستگی دارد.از علل دیگروازودیلاتاسیون،  افزایش متابولیسم هوازی در سلول استکه با دوز 1 ژول  بر سانتی متر صورت می پذیرد.در ضمن افزایش متابولیسم هوازی در سلول به واسطه افزایش PH محیط و افزایش پتاسیم داخل سلولی، در ایجاد گشادی عروق نقش دارد. حتی به دنبال سرد کردن موضع تحت تابش، افزایش گردش خون ادامه داشته که این موضوع نشانگر اثر غیر حرارتی لیزر است.لیزر های  زیر ٥٠٠میلی وات به سختی می توانند باعث  افزایش منطقه ای و ودیلاتاسیون  یا گشادی حرارتی عروق شوند.تاثیر بر مویرگ ها و آرتریول ها در شرایط پاتو لوژیک ،دو برابر شرایط طبیعی خواهد بود.زیرا با شیفت متابولیم  به سمت هوازی وتولید مواد هورمونی  وسلولی گشادی عروق نیز بیشتر می شود.ازاین اثر لیزر بیشتر در میکروواسکولار نظیر بیماری رینود استفاده می کنند.درمطالعات انجام شده در بیمارستان میلاد بر روی 300 بیمار با متوسط سن 65 سال که تالیوم اسکن آنها در مناطق ایسکمیک کاهش خونرسانی را نشان داده بود، این بیماران 28 ماه بعد پیگیری شدند و دیده شد که پس از انجام لیزر تراپی کم توان به فرم موضعی و وریدی در 219 نفر 73 درصد آنها پیشرفت های کلینیکی حاصل شده بود و مناطق ایسکمیک در تالیوم اسکن نیز در 195 نفر 65 درصد موارد کاهش یافته بود. ازاین اثر لیزر بیشتر در میکروواسکولار نظیر بیماری رینود استفاده می کنند.همچنین با ،فتو پلاتیسموگرافی  مشخص شده است که لیزر قادر به افزایش جریان خون می باشد.

راه های انتقال اشعه ليزر به بدن:1-از طريق پوست (روش اكسترنا ل2-از طريق نقاط مورد استفاده در طب 3-از طريق غشاء مخاطی4-تابش داخل وريدی

اثرات ليزر وريدی

فعاليت سيستم كمپلمان -CPR -IgM و IgAوIgG - لنفوسيتها  -تعديل Th / Ts -باكتريسيد  - ميكروسيركولاسيون  -Pco2 - اكسيژن بافتی  -بهبود متابوليسم  - تجمع پلاكتی  -تقويت گردش خون محيطی  -چرخه اكسيداسيون موازی (ATP)  -باز شدن كولترالها  -اثرآنتی  -آريتميك  -اثربرونكوديلاتور .

بیماری های قلب وعروق

از لیزر درمانی در درمان بیماری های ایسکمی قلبی ، فشارخون، ضایعات انسدادی عروق ، آترواسکلروزیس، واریس، ترومبوفلبیت ، آمبولی ریه، بیماری رینود، بیماری برگر، آریتمی های قلبی و کاهش مصرف داروهای قلبی استفاده می شود.

از آنجا که لبزر درمانی باعث ایجاد گشادی عروق ، رگ سازی جدید، افزایش گردش خون موضعی و درناژلنفاوی ، کاهش پلاک های آترو آمبولی و تجمع پلاکتی، افزایش متابولیسم هوازی می شود در این دسته از بیماری ها به کار گرفته می شود.

 


لیزر در آنژیوپلاستی وکاردیولوژی

 

آنژیوپلاستی  مجموعه روشهایی را ارايه می دهد که در درمان عروق خونی که به نحوی به انسداد شریانی دچار شده اند،بکار می رود.اینگونه انسدادها ی دیواره عروق معمولا به دلیل تشکیل پلاک های غیرآلی در عروق رخ می دهد.که به کاهش جریان خون ویا قطع کامل آن منجر می گردد.در صد گرفتگی یا انسداد عروق  به این صورت تعریف می شود :

(سطح مقطع داخلی دیواره رگ)             ×١٠٠= در صد گرفتگی

 

(سطح مقطع دیواره رگ +سطح مقطع جریان خون)

(سطح مقطع کل رگ به دو قسمت تقسیم می شود.که شامل دیواره داخلی رگ  ونیز پلاک نناشی از رسوبات می باشد وآنچه باقی می ماند ، فضایی برای عبور جریان خون است.

درمان بیماری دیابت با لیزر کم توان

لیزردرمانی کم توان میتواند بصورت لیزردرمانی Bioresonance Information انجام شود از آن جهت که اولا هیج عارضه خطرناکی ندارد ثانیا میتواندبصورت یک درمان بسیار مؤثر در برطرف نمودن هر قسمتی از بیماری و حتی قوی تر کردنارگانهای سالم نیز بکار رود. لیزردرمانی Bioresonance Information به اشکالگوناگونی میتواند انجام شود مثل لیزرپانکچر ، لیزردرمانی چاکرا (energy center) ،از روی پوست (transcutaneous) ، ازروی ارگان(transorganic) ، از راه حفرات بدن (intracavitary) ، از درون رگ(intravenous) و سایر روشها . اشعه لیزر قرمز و مادونقرمز میباشدکه در حالت بیورزونانس مدوله شده است و با تاباندن اشعه لیزر در رژیمهایایمپالس متغیر از یک هرتز تا کمتر از ۱۰۰۰ هرتز بسته به نتایج هدف اعمال میشود . عامل کلیدی در اثر Bio activating لیزردرمانی کم توان ، فعال شدن آنزیمها است کهمنجر به قویتر شدن فرایندهای بیو سنتتیک و بیو انرژتیک در سلول میگردد. فعال شدنآنزیمهای بیو انرژتیک باعث افزایش سطح ATP و دیگر مواد فعال بیولوژیکی میشود. چوندوره زمانی فرآیندهای اصلی آنزیمی از ۰.۰۰۱ تا ۰.۰۱ ثانیه تجاوز نمیکند بنابراینحداقل interval بین ایمپالسهای نور لیزر نبایستی کمتر ۰.۰۰۱ ثانیه باشد که مطابق بافرکانس کمتر از ۱۰۰۰Hz میباشد و بنابراین با فرآیندهای آنزیمی که قبلا شروع شده استتداخل نمی نماید. بنابر آنچه که گذشت، و با مشاهده نتایج LLLT انجام شده در گروهدیابتی های با سنین مختلف ،این عقیده را که هر بیماری ( با توجه به سطح عملکرد ووسعت ضایعه و نوع آسیب به آن ارگان) قابل برگشت است ثابت میشود.

استفاده از لیزر کم توان در درمان زخم های دیابتی

این درمان کاملا بدون درد و طبق آخرین تایید انجمن لیزر اروپا ، بدون عارضه می باشد و از آنجائیکه دارای اثرات سیستمیک در کل بدن است ، با گشاد کردن عروق در سرتاسر بدن در پیشگیری از عوارض دیابت در سایر نقاط از جمله چشم ، قلب و کلیه نیز موثر است.با توجه به فیزیولوژی لیزر های کم توان میتوان متوجه شد که این روش درمان در شاخه های مختلف پزشکی کاربرد دارد وهر روز بر تعداد بیماری هائی که از لیزر درمانی در آن استفاده می شود اضافه می شود.

درمان قندخون ،چربی خون  ، فشارخون

در واقع درمان فیزیکی تابش لیزری خون به منظور بهبود شاخص های بیو شیمیایی خون یکی از روش های کارساز در بیماریهای قلبی عروقی در جهان است . بهره گیری از خواص لیزر , از جمله تابش اشعه با طول موج مشخص و شدت قابل کنترل برای تغییر پارامترهای بیولوژیکی سلول , باعث بهبود فعالیت سلولی و افزایش قابلیت حمل اکسیژن توسط خون , کاهش غلظت متوسط مولکولی و سطح تری گلیسیرید و کلسترول در خون می شود . درمان لیزر به طور موثر می تواند بروز بیماریهایی مانند امراض قلبی , ترومبوز مغزی ,انفارکتوس قلبی را کاهش دهد .

کاربرد لیزر درمانی کم توان در شاخه های مختلف پزشکی

لیزر در بیماری های چشم: بیماریهای شبکیه ٬جراحی جسم مژگانی ٬اصلاح عیوب٬انکساری جراحی ترمیمی پلک ...

بیماری های پوستی: لیزردرمانی درجوانسازی وافتادگی پوست٬ونیزدر درمان زخم های مزمن مقاوم به درمان مانند زخم بستر، زخمهای عروقی و زخم دیابتی، سوختگی ها ، استریا، پیشگیری از کلوئید، درمان اسکار های هیپرتوفیک، وتیلیگو، اگزما ، پسوریازیس، آکنه، روزاسه، ضایعات جلدی اسکلرودرمی، لوپوس دیسکوئید، آلوپسی، ریزش مو، ضایعات سبورئیک، ضایعات بولوز، سلولیت و زخمهای مخاطی به کار گرفته می شود.

لیزر در کلینیک درد: درد های اسکلتی عضلانی مانند دردهای گردن٬ شانه٬مفاصل آرنج ٬مچ دست ٬در کمر ٬زانو٬ مچ پا ٬خار پاشنه٬ روماتیسم مفصلی ٬فیبرومیالژی٬ ودرد های عضلانی ٬سردردهاومیگرن٬ التهاب هاونرویاتی ها مانند نورالژی تری زمینه٬ نورالژی بعد از زونا٬ آسیب های عصبی

بیماری های زنان وزایمان: لبزر درمانی در درمان درد های مزمن لگن ، عفونتها و زخمهای واژینال، کیستهای بارتولن ، سردی جنسی ، دردهای ماهانه، آندومتریوزیس، نازائی لوله ای ، بر طرف کردن اسکار جراحی ها ، ماستیت و التهاب غدد شیری به کار گرفته شده است.

لیزر در بیماریهای داخلی : زخم معده ، گاستریت ، زخم اثنی عشر، التهاب پانکراس ، هپاتیت، سیروز کبدی، انسداد مجرای کبدی ، یبوست ، کولیت اولسروز و دیگر کولیت ها، شقاق و هموروئید.

بیماری های قلب وریه: از لیزر درمانی در درمان بیماری های ایسکمی قلبی ، فشارخون، ضایعات انسدادی عروق ، آترواسکلروزیس، واریس، ترومبوفلبیت ، آمبولی ریه، بیماری رینود، بیماری برگر، آریتمی های قلبی و کاهش مصرف داروهای قلبی٬پنومونی آسم بررونشیت وبرونشکتازی سل آمپیم وعفونت های ریوی وحساسیت آلرژیک ... استفاده می شود.از آنجا که لبزر درمانی باعث ایجاد گشادی عروق ، رگ سازی جدید، افزایش گردش خون موضعی و درناژلنفاوی ، کاهش پلاک های آترو آمبولی و تجمع پلاکتی، افزایش متابولیسم هوازی می شود در این دسته از بیماریها به کار گرفته می شود.

بیماری کلیه ومجری ادراری : پیلونفریت ٬سیستیت٬اورتریت ٬پروستاتیت ٬اپدیدیمیت٬عفونت های مزمن ومقاوم به در مان٬انسدادهای ناشی ازالتهاب ...

بیماریهای گوش وحلق وبینی:از لیزر درمانی در درمان سینوزیت، وزوزگوش ، عفونتهای گوش میانی، پارگی پرده گوش ، تورم و التهاب مکرر لوزه ها و لوزه سوم، رنیت آلرژیک، استوماتیت ،التهاب غده پاروتید، آرتریت مفصل تمپروماندیبولر، کاهش تورم و ادم ناشی از دستکاری های جراحی حلق و حنجره، ادم بدنبال جراحی رینوبلاستی و جراحی های فک و صورت استفاده می شود.

بیماری های آندوکرین ومتابولبیسم: در درمان دیابت ، اختلالات چربی و متعادل سازسی متابولیسم و اختلالات تیروئید به کار برده می شود.

جراحی ها: از لیزر درمانی جهت ترمیم سریع زخم جراحی، افزایش درناژلنفاوی در جراحی ها و دستکاری های غدد لنفاوی جهت درمان لنف ادم، افزایش درصد گرفتهای پوستی، بازگشت فعالیت ارگانها بعد از جراحی بخصوص جهت فعال سازی روده ها، کاهش التهاب و ادم بدنبال رادیوتراپی در جراحی های سرطان و کاهش درد در ریکاوری استفاده می شود.

کلینیک زخم : زخم های حد ومزمن شامل سوختگی ها ٬زخم های جراحی ٬تروما وضربه٬ زخم دیابتی٬ زخم های عروقی٬ زخم های رادیوتراپی٬زخم بستر ....

سرطان وانکولوژی: کم کردن عوارض شیمی درمانی مانند استوماتیت، کاهش ادم و التهاب و زخم بدنبال رادیوتراپی از اثرات ضد التهاب ، ضددرد، افزایش درناژلنفاوی ، متعادل سازی سیستم ایمنی و... در این بیماری ها استفاده می شود.

 

 

موارد منع استفاده از ليزر درمانی

بکار گرفتن ليزر در موارد ذيل توصيه نمي شود :

  • · بارداري
  • · تابش بر روي عصب واگ يا قلب در کساني که نارسايي قلب درجه III دارند .
  • · بدخيمي ها
  • · درمان آسيب هاي نزديک چشم
  • · تومورهاي خوش خيم با احتمال پيشروي و يا تمايل به بدخيمي
  • · اختلالات حاد گردش خون مغزی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی