دکتر محمد کاظم قویدل

دکتر محمد کاظم قویدل

دکتر محمد کاظم قویدل - بیمارستان سجاد تهران

دکتر محمد کاظم قویدل

نتایج فیلم آنژیوگرافی

تصویر آنژیوگرافی

اتاق آنژیوگرافی

 آنژیوگرافی

 

 

مقالات دیگر...

  1. عمل قلب باز CABG