عوامل خطرآفرين بيماري قلبي عروقي:

دکتر محمد کاظم قویدل متخصص فلب و عروق :

عواملي كه باعث بيماري قلبي عروقي مي شوند به دو دسته عوامل قابل تغيير و غير قابل تغيير تقسيم مي شوند.

 

الف) عوامل خطر غيرقابل تغيير:

در اين مورد مي توان به سن، جنس، عوامل ارثي و محيط خانوادگي اشاره كرد.

در مورد سن، هرچه سن بالاتر رود، احتمال بروز بيماري بيشتر مي شود. در سنين زير 50 سالگي، اين بيماري در مردان در مقايسه با زنان همسن خود، سه تا پنج بار بيشتر است. وجود مسايل پرتنش در محيط خانوادگي شامل دعوا و جنجال بر سر مسايل جزيي، انتظارات غيرموجه از والدين، وحسادت و رقابت ناسالم بين فرزندان، مي تواند احتمال ابتلا به سكتة قلبي و فشارخون را افزايش دهد.

 

 

 

ب) عوامل خطر قابل تغيير:

اين عوامل آنهايي هستند كه احتمال ابتلا به بيماري قلبي را افزايش مي دهند اما با كنترل آنها احتمال بروز بيماري كاهش مي يابد.

اين عوامل عبارتند از:

1-  افزايش چربي خون

2-  افزايش فشارخون

3-  ديابت (بيماري قند)

            4-  مصرف دخانيات (سيگار، قليان و …)

5-  عدم تحرك و ورزش نكردن

            6-  چاقي

با رعايت توصيه هاي بهداشتي و جايگزيني روشهاي صحيح زندگي مي توان به هدف  «كاهش بروز بيماريهاي قلبي عروقي» دست يافت.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی